מתחם היי טק קומברס

בשנת 2002 ליר אדריכלים זכו בתחרות תכנון בין לאומית למוזמנים.

בתחרות נטלו חלק 10 משרדי תכנון מהם חמישה מישראל. לאחר שני שלבי תחרות נבחרה עבודתם של ליר אדריכלים. הפרויקט לא בוצע.

לקוח

פרטי

קטגוריה

משרדים והייטק

שנת סיום

יוני, 2015