תב"ע צפון מזרח יפו העתיקה

תבע הכוללת שימור ובניה חדשה בגודל 22 דונם

לקוח

עיריית תל אביב

קטגוריה

תכנון עיר

שנת סיום

2024