תב"ע חפ/1273 למתחם עין דור מאי חיפה

תב"ע למגורים של 5.2 דונם

לקוח

עיריית חיפה

קטגוריה

תכנון עיר

שנת סיום

2005