שכונת המשולש המרוני יפו

לקוח

פרטי

קטגוריה

תכנון עיר

שנת סיום

יוני, 2015