קניון סליבן

קניון סליבן, בולגריה

18,000 מ"ר מסחרי

25,000 מ"ר משרדים

12,000 מ"ר דירות

55,800 מ"ר מעל הקרקע

לקוח

קניון סליבן

קטגוריה

מסחרי

שנת סיום

יוני, 2015