נספח השימור לתכנית האב של מטולה

במסגרת הכנת תכנית האב החדשה לעיר מטולה, משרדינו היה אחראי על עריכת נספח השימור של העיר מטולה. הנספח כולל סימון של כל הבניינים הראויים לשימור במטולה, עריכת מחקר היסטורי ושימורי הנוגע לכל מתחם ובנין, והתווית מדיניות שימור לעיר ולכל בנין בעיר.

לקוח

פרטי

קטגוריה

תכנון עיר

שנת סיום

יוני, 2015