מתחם הסראייה יפו העתיקה

מתחם שלם ביפו העתיקה בתכנוננו.

המתחם כולל בית מלון, כיכר לשימוש הציבור, ובנין למגורים ומסחר.

מטרות התוכנית על מבניה היינו חיבור תנועת הולכי הרגל ופעילות המסחר בזמן הפנוי בין שוק הפשפשים, השוק היווני ויפו העתיקה, שיפור הנגישות מכיוון צפון ומזרח לתל יפו העתיקה ועידוד הולכי הרגל בתוך העיר העתיקה, שיתוף אנשים עם מוגבלויות, שימור המבנים שהוגדרו כבעלי ערך במתחם והוספת בינוי.

הדגש שלנו הינו פיתוח מרחב ציבורי איכותי, כולל כיכרות, מעברים להולכי רגל, צירים וחזיתות מסחריות , שימור ושיפוץ בית החרושת הישן לסבון כמלון, כך שישמרו ערכיו ותחזוקתו לשנים הבאות, והקמת מתחם מגורים יפה במבנה לשימור.

הפרויקט כולל כ5824 מ"ר עבור מסחר, 12,272 מ"ר עבור מגורים, כ3,385 מ"ר עבור 40 יחידות מלון, כ327 מ"ר מוזיאון, כ503 מ"ר מוסדות ציבור.

לקוח

סראייה

קטגוריה

מגורים

שנת סיום

יוני, 2015