השכונה המרונית יפו

תב"ע לשימור ובניה חדשה בשטח 100 דונם

לקוח

רשות מקרקעי ישראל

קטגוריה

תכנון עיר

שנת סיום

1991