גדרה מגרש 65 תכנית 460-1049501

בשכונה חדשה בגדרה, שלושה מבני מגורים, 46 יחידות דיור וחניון משותף. יזם: אור ויעקב שאלתיאל

לקוח

פרטי

קטגוריה

מומלצים

שנת סיום

2024