התחדשות איזורי תעסוקה/ אדר' דנה ליר אלעני

    כיום נמצאת בגיבוש התוכנית האסטרטגית לאזורי תעסוקה 2040 ע"י ד"ר רוני בר, חן רוזנק ועמיתיהן, בעקבות החלטת ממשלה מס' 2457 ממרץ 2017 שקבעה יעדים לתעסוקה. התוכנית האסטרטגית תסדיר ברמה של המדינה את כל השטחים המיועדים לתעסוקה בארץ ותכין מסמך לכל הרשויות המקומיות והמתכננים כיצד לנהל את אזור התעסוקה ביישוב שלהם. כיום,  יש מלאי […]