תוכנית לשימור הבנייה בת"א מהשנים 1978-1948

כתבה בגלובס על היוזמה לשימור מבנים