מדיניות השימור למטולה עפ"י נספח השימור של אדר' דנה ליר אלעני