התחדשות איזורי תעסוקה/ אדר' דנה ליר אלעני

 

 

כיום נמצאת בגיבוש התוכנית האסטרטגית לאזורי תעסוקה 2040 ע"י ד"ר רוני בר, חן רוזנק ועמיתיהן, בעקבות החלטת ממשלה מס' 2457 ממרץ 2017 שקבעה יעדים לתעסוקה.

התוכנית האסטרטגית תסדיר ברמה של המדינה את כל השטחים המיועדים לתעסוקה בארץ ותכין מסמך לכל הרשויות המקומיות והמתכננים כיצד לנהל את אזור התעסוקה ביישוב שלהם.

כיום,  יש מלאי תכנוני משמעותי של שטחי תעסוקה עודפים שאינם ממומשים או ממומשים באופן חלקי בלבד. יש פער גדול בין הרשויות שמקדמות תוכניות לתעסוקה בגלל צורכי ארנונה, לבין הצרכים בפועל.

מצב זה ידוע לכל העוסק בנדל"ן מניב, אולם המצב הולך להשתנות.

איך נראה העתיד התעסוקתי הפיזי של מדינת ישראל? באיזה אזור תעסוקה מתכוונת הממשלה להשקיע כספים, היכן היא מתכוונת למנף והיכן יהיו האדמות הנחשקות ביותר?

להלן חלק מהמדיניות שנבנית בימים אלו:

א. המדינה תחזק אזורי תעסוקה קיימים עם תקציבים והוספת זכויות בניה ולא תאפשר הפשרת קרקעות נוספות לתעסוקה. במידה ותהיה חובה להרחיב אזור תעסוקה, תבקש המדינה מהמתכנן והיזם לחדש כחלק מהתוכנית את אזור התעסוקה הקיים.

ב. תינתן העדפה של המדינה לאזורי תעסוקה הנמצאים בנגישות לתחנת רכבת ותחבורה ציבורית.

ג. כל תוכניות התב"ע החדשות יערבו מסחר ותעסוקה לא מזהמת בתוך אזורי המגורים.

ד. יהיה ניסיון לצפות את כמות התושבים ב 2040 ובהתאם לכך למנן כמה אזורי תעסוקה חדשים יוקמו.

ה. ייעדו אזורים מסוימים למפעלים מזהמים.

ו. אזורי התעסוקה הקיימים יפוצלו לשניים- אזורי תעסוקה מקומיים, שיישארו מצומצמים יותר, אלא אם כן הם משרתים עיר גדולה, ואזורי תעסוקה מרחביים, שנותנים שירות לכמה יישובים, שבהם יושקעו כספי תכנון ופיתוח ותקציבים.

ז. חלק מאזורי התעסוקה יאופיינו מבחינה עסקית ויפותחו לתת מענה ספציפי לאוכלוסייה שסביבם, ויפותחו כמרכזי תעסוקה חוץ עירוניים כדי למנף את האזור, עם השקעה כספית מהמדינה.

לפי נקודות אלו, ניתן לנבא שאזורי התעסוקה המוצלחים יהיו בתנאים הבאים בעתיד:

– במרכז וספציפית באזורי תעסוקה שקרובים לרכבת ולמגורים בצפיפות

– אזורי תעסוקה קיימים, מוצלחים ונגישים

-אזורי תעסוקה פריפריאליים אבל שהם תולדה של שיתוף של כמה רשויות מקומיות שבכוונתן להתרחב, ולהוסיף ולשדרג את התחבורה הציבורית והרכבת בהן.

– אזורי תעסוקה פריפריאליים שמותגו ע"י המדינה, כמו קריית שמונה שמותגה כעיר פוד טק.