אדר' יצחק ליר על שילוב ארכיאולוגיה בתכנון

אדר' יצחק ליר מעביר הרצאה בכנס שימור "לקבור או לשמור" אודות שילוב ארכיאולוגיה בתכנון